ලොකු ලූනු කිලෝ එකක මිල හදිසිසේ රුපියල් 100න් ඉහලට!!

Report
6Shares

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ ආනයනික ලොකු ලූනු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 80 ත් 100 ත් අතර මිලකින් හදිසියේ ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව රුපියල් 110 – 120 කට අලෙවි වූ හොලන්ඩ් රටෙන් ගෙන්වන ලද ලොකු ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 190 – 200 අතර මිලකටද, රුපියල් 110 – 120 කට අලෙවි කළ පාකිස්තාන් රටෙන් ගෙන්වන ලද ලොකු ලූනු කිලෝවක් රුපියල් 230 දක්වාත්, ඊජිප්තුව රටෙන් ගෙන්වන ලද 120 ට අලෙවි කළ ලොකු ලූනු කිලෝව රුපියල් 190 දක්වා ද ඉහළ නංවා ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේ පිළිබඳව නම අනාවරණය කිරීමට අකමැති ලොකු ලූනු තොග ව්‍යාපාරිකයන් කියා සිටියේ ඉදිරි සති දෙක තුන කාලය ඇතුළත ඉන්දියාවෙන් ලොකු ලූනු ආනයනය කිරීමට හැකි වෙතැයි අපේක්‍ෂාවෙන් පාකිස්තානයෙන් හා හොලන්ඞ් රටෙන් ලොකු ලූනු තොග ඇණවුම් නොකිරීමට තොග ව්‍යාපාරිකයන් පෙළඹී සිටීම නිසාවෙන් මෙවැනි මිල ඉහළයාමක් සිදුව ඇති බවයි.