වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරන පුද්ගලයින්ට වැඩ වරඳියි.

Report
6Shares

වී තොග සගවා ගෙන සිටින සහ වැඩි මිලට සහල් අලෙවි කරන පුද්ගලයින් සොයා අඛණ්ඩව වැටලීම් සිදුකරන බව පාරිභෝගික අධිකාරිය පවසනවා.

එමෙන්ම, මේ වන විට සහල් මෝල් හිමියන් සහ අතරමැදියන් සහල් වෙළන්දන් වෙත අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් පතුරුවමින් සිටින බව එම අධිකාරිය සඳහන් කළා.

ඒ, රජය විසින් පවතින පාලන මිල ඉවත් කිරීමට නියමිත බැවින් සහල්, පවතින මිලට වඩා වැඩි මිලට අලෙවි කරන ලෙසටයි.

මේ අතර රජය විසින් නාඩු සහ සම්බා සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 90කටත්, කැකුළු සහල් කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 85කට සහ කීරි සම්බා කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 125ක් යටතේ අලෙවි කරන ලෙසට උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කරනු ලැබුවා.

ඊට වඩා වැඩි මිලකට සහල් අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය සොයා බැලීමක් ආරම්භ කර තිබේ.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සහල් හිගයක් පවතින බවට වෙළද නියෝජිතයින් සහ පාරිභෝගිකයින්ගෙන් ලැබුණු පැමිණිලිවලට අනුව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරින් ඊයේ පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ සහල් මෝල් නිරීක්ෂණයක ද නිරත වුණා.