කොටස් වෙළෙඳපොළ කඩා වැටෙයි.

Report
0Shares

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය අද දිනයේ ඒකක 268.30 කින් පමණ පහත වැටුණු අතර, දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 7329 යි දශම 2 යි 1 ක් ලෙසයි.

එය සියයට 3.53%ක කඩා වැටීමක්.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 68 කින් පමණ පහත වැටී 131 යි දශම 4යි 92ක් ලෙස සටහන් වුණා.

එය සියයට 4.34%ක කඩා වැටීමක් වන අතර දිනය අවසනදී එය සටහන් වූයේ 2898 යි දශම 7 යි 7 ක් ලෙසයි.

කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2 යි දශම 8ක්

කෙසේ වෙතත් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු අද (23) පස්වරු 1.28 ට මිනිත්තු 30 ක කාලයක් සඳහා අත්හිටුවනු ලැබීය.

S&P SL20 දර්ශකය පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට සාපේක්ෂව 5% ක ප්‍රමාණයක් ඉක්මවා පහළ යාම මීට හේතුවයි.

ඒ වන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒ්කක 307 කින් සහ S&P SL20 දර්ශකය ඒ්කක 147 කින් පහළ ගොස් තිබුණි.

මේ අතර කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සමස්ත මිල දර්ශකය ඊයේ දිනයේ ඒකක 200 කින් පමණ පහත වැටුණු අතර, දිනය අවසනදී සටහන් වූයේ 7597 යි දශම 5 යි 1 ක් ලෙසයි.

ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් 20 නියෝජනය කරන එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා ටුවෙන්ටි දර්ශකය ද ඒකක 68 කින් පමණ පහත වැටී 3029 යි දශම 7යි 9 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

කොටස් වෙළඳපොලේ ඊයේ දිනයේ මුළු පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 2 යි දශම 3 ක්,