පෙරපාසල් සහ 01, 02 ශ්‍රේණි විවෘත වන දිනය කියයි.

Report
8Shares

දිවයිනේ සියලු පාසල්වල එක සහ දෙක ශ්‍රේණි මෙන්ම පෙර පාසල් ලබන අගෝස්තු 10 වන සඳුදා ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ මීට අමතරව සෑම පාසලකම විෂබීජ හරණ කටයුතු පිළිබඳව ඉතා සැළකිල්ලෙන් සොයාබලන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇති බවයි.

එසේම සියලුම ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යා පීඨවල දෙවන වසර ශික්ෂණලාභීන් සඳහා නේවාසික අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීම ලබන 7 වනදා සිට 31 වනදා දක්වා සිදු කෙරේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ, සියලු ගුරු විද්‍යා පීඨවල පළමු හා දෙවන වසර ගුරු සිසුන් සඳහා මෙලෙස අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි.