උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග සම්බන්ධයෙන් රජයේ තීරණය මෙන්න...ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ විභාග තියේද?

Report
36Shares

උසස් පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග නියමිත දිනවල පැවැත්වීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මේවන විට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ පැවෙත්වෙන මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය ජි.එල්. පිරිස් මහතා කියා සිටියා.

ඔහු සඳහන් කලේ සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිමින් විභාගය පැවෙත්වෙන බවයි.

පාසල් විභාග අවස්ථාවල යම් සිසුවෙකුට සරම්ප වැනි රෝගයක් ඇති වූ විට එම සිසුව ගෙදර නොයවා වෙනම මධ්‍යස්ථානය විභාගය ලිවීමට පියවර ගන්න පරිදි මෙම අවස්ථාවේ ද කටයුතු කිරීමට හැකියාව පවතින බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා මෙහිදී කියා සිටියේ.

අද සිට අන්තර්ජාලය හරහා නිකුත් කරන පොරෝමය විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම අපේක්ෂකයන් එය සම්පුර්ණ කළ යුතු බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ .

මෑතකදී උන රෝගයකට යම් අපේක්ෂකයෙකු ප්‍රතිකාර ලබාගෙන තිබුනද ඒ පිළිබඳවද දෙනුම්වත් කළ යුතුයි.