ඔබ කවුරුත් මෙම වීඩියෝව මොහොතක් හෝ බලන්න (VIDEO )

Report
34Shares

අයත් මවක්. අයත් හොඳටම දරු සෙනෙහස දන්නා කෙනෙක්. මේ ලෝකේ කාගෙන් කාගෙන් සෙනෙහසක් ලැබුනත් එය මව් සෙනෙහසට සමාන කල හැකිද ? බලන්න මේ වීඩියෝව.

ඔබට එය හොඳටම තේරුම් ගත හැකි වනු ඇත. සිය දරුවා ජලය පිරුණු වලකට වැටී සිටියදී මව් ඇතින්නිය එම වලේ ජලය ඉවත් කරන්නේ සිය දරුවා බෙර ගැනීමට නොවේද..