ගෙදරදිම පොප් කෝන් හදමු (VIDEO)

Report
0Shares

පොප් කෝන් කියන්නේ ඉතාමත් රසවත් කෑමක්. පැණි රසට වගේම මිරිස් රසට හදන්න පුලුවන් පොප් කෝන් කොහොමද ගෙදරදි හදන්නේ කියලා පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.