සිංහරාජයේ සැගවුණු හොටලය ඉරාජ් සොයාගනීී...! සාක්ෂි සහිතයි (VEDIO)

Report
2Shares

සිංහරාජ රක්ෂිත වනාන්තරය අාසන්නයේ පිහිටා ඇතැයි හෝටලය සම්බන්ධයෙන් වන වීඩියෝවක් සංගීත ශිල්පී ඉරාජ් වීරරත්න විසින් එළි දක්වා තිබේ.

සිංහරාජ ප්‍රදේශය සංචාරයක් කරමින් ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් ද අදහස් ලබාගෙන මෙම වීඩියෝව නිර්මාණ නිර්මාණය කර ඇත.