ගැඹුරු මුහුදේ මත්ස්‍ය වර්ධනය සදහා දිරාපත් වෙමින් තිබූ CTB බස් රථ මුහුදේ ගිල්වයි..! (Photo)

Report
62Shares

ධීවර අමාත්‍යංශය මගින් ගැඹුරු මුහුදේ මත්ස්‍ය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාප්‍රතිය යටතේ ශ්‍රී ලංගමයෙන් කල ඉල්ලීමකට අනුව වසර ගණනාවක් විවිධ හේතුමත වෙන්දේසි නොවී ඩිපෝ තුළ දිරාපත්වෙමින් පවතින බස් රථ පසුගියදා යාත්‍රාවක් යොදා ගනිමින් ගැඹුරු මුහුද වෙත රැගෙන ගොස් දියබත් කෙරුණා.

ඒ ධීවර අමාත්‍යංශය මගින් ගැඹුරු මුහුදේ මත්ස්‍ය වර්ධනය කිරීම යටතේ සිදුකෙරෙන ව්‍යාපෘතියකට අනුවයි.

ශ්‍රී ලංගමයෙන් කළ ඉල්ලීමකට අනුව ත්‍රිකුණාමල ගැඹුරු මුහුදේ ගිල්වීම සදහා මෙලෙස මෙම බස් රථ ගෙනගොස් තිබෙනවා.

ත්‍රිකුණාමල ගැබුරු මුහුදේ ගිල්වීම සදහා වසර ගණනාවක් විවිධ හේතුමත වෙන්දේසි නොවී, ඩිපෝ තුල දිරාපත්වෙමින් පවතින ගර්හිත බස් රථ පසුගියදා යාත්‍රාවක් යොදා ගනිමින් ගැඹුරු මුහුද වෙත රැගෙන ගොස් දියබත් කිරීමේ තවත් ජායාරුප පෙළක්.