“මාළු ටිකක් අල්ලන්න ගියේ.. මටයි මගේ ළමයටයි කන්න දෙන්න ගියේ..” - දියේ ගිලී දිවි ගමන නිම කළ, සැමියාගේ දේහය නොලැබුණු බිරිඳක්, වැළපෙමින් කියූ කඳුළු කතාව - (VIDEO)

Report
8Shares

දියවන්නා ඔයේ ආරකශිත කළාපයේ ඔරුවක් සහ ආරක්ශක අංශ බෝට්ටුවක් ගැටීමෙන් දියේ ගිලි ගිලී ජීවිතක්ෂයට පත්වූ පුද්ගලයාගේ ඥාතීන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසීන් අද විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

ඒ නිරෝධායන රෙගුලාසි අනුව මෙතෙක් දේහය තමන් වෙත ලබා නොදීමට විරුද්දවයි.