ලංකාවේ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වල විනෝදෙන් කාලේ ගත කරන හැටි දැක්වෙන වීඩියෝවක් මෙන්න

Report
24Shares

නිරෝධායන මද්‍යස්ථාන වල මේ දිනවල පුද්ගලයන් විනෝදෙන් ගත කරන අකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාදය වල සැරි සරනවා

ඔබත් එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න

1793 total views