බුදුන් වඳින්නට ගිය දැරියට නිරුවත පෙන්වූ අසහන කරුගේ ක්‍රියාවේ CCTV දර්ශන (VIDEO)

Report
93Shares

බුදුන් වඳින්නට ගිය දැරියකට නිරුවත පෙන්වූ පුද්ගලයෙකුගේ වීඩියෝවක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ සැරි සරනවා. මේ පුද්ගලයා හඳුනා ගෙන පොලිසියට බාර දීම අප කාගේත් වගකීමක් ළෙස සලකමු. එම වීඩියෝව පහතින්