කුඩා දරුවන් සහ ගැබිණි මව්වරුන් පරිස්සම් වන්න

Report
37Shares

මේ දිනවල දිවයිනට බලපා තිබෙන අධික හිරු රශ්මිය නිසා කුඩා දරුවන්ට සහ ගැබිණි මව්වරුන්ට සංකූලතා ඇති විය හැකි බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසනවා.

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර සහ දවසේ වැගත් පුවත් රැසක් සමගින් ගඟන හිමිදිරිය මෙතැනින් නරඹන්න.