රජය නිකුත් කර ඇති තවත් විශේෂ නිවේදනයක්

Report
1Shares

ලබන සදුඳා එනම් මාර්තු 31 දා සිට අප්‍රේල් 03 වනදා දක්වාද රජයේ සහ පෞද්ගලික කාර්යාල වසා දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

නමුත් එම කාලය නිවසේ සිට වැඩ කරන කාලයක් යැයි රජය විසින් ප්‍රකාශ කර ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්යංශය පවසන්නේ.

කොරෝනා වෛරසය පාලනය කිරීමේ අරමුණෙන් මෙම තීරණයට රජය එළඹ ඇති බව සඳහන්.

මාර්තු මස 20 සිට 27 දක්වා වූ කාලයද නිවසේ සිට වැඩ කරන සතියක් ලෙස රජය විසින් නම් කරන තිබුනා.

589 total views