මුඛ ආවරණ නිසා ජනතාවට හිරිහැර කරන්න එපා...පොලිසියට ලියුමක්...

Report
12Shares

ජනතාව මුඛ ආවරණ භාවිතා නොකරන්නේ නම් එය වරදක් නොවන බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා.

එම නිසා එය වරදක් සේ සලකමින් ජනතාවට හිරිහැර නොකරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් පොලිසියට දැනුම්දී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා විසින් පොලිස්පතිවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කරමින් මේ බව දැනුම් දී ඇති අතර ඔහු දිගින් දිගටම පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකාව තුල මුඛ ආවරණ පැළඳීමේ තත්ත්වයක් මෙතෙක් මතුව නොමැති බවයි.

එම නිසා ජනතාවට අනවශ්‍ය හිරිහැර කිරීම සුදුසු නොවන බවත් වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා තවදුරටත් කියා සිටියා.

1032 total views