ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්ගේ අභාවය ගැන තමිල්නාඩුවේ ශෝකය!!!

Report
1Shares

දකුණු ඉන්දියාවේ මහ ඇමති කේ පලනිසාමි විසින් අමාත්‍ය ආරුමුගම් තොණ්ඩමන්ගේ අභාවය පිළිබඳව ශෝක පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඉන්දීය පරම්පරාවකින් පැවත ආවද ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රබල දේශපාන පසුබිමක් ගොඩනගාගත් ආරුමුගම් තොණ්ඩමන් වටා විශාල දමිල ජනතාවක් සිටි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.

ඔහුගේ අභාවය ඔහු වටා සිටි ශ්‍රී ලාංකික දමිල ජනතාවට සිදුවූ මහත් පාඩුවක් බවයි එම නිවේදනයෙන් දකුණු ඉන්දීය මහඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.