ගෙවුණු පැය 24 තුළ ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සහ මරණ වාර්තාගත ලෙස ඉහළ යයි.

Report
8Shares

පසුගිය පැය 24 කාළය තුළ ඉන්දියාවෙන් නව කොරෝනා අසාදිතයන් 8,105ක් වාර්තා වී ඇති අතර, මරණ 269ක් ද වාර්තා වුණා.

ඒ අනුව ඉන්දියාවේ කොරෝනා ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 173,491දක්වා ඉහළ යන අතර, මරණ සංඛ්‍යාව 4,980ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.