කොරෝනා ආසාදිත ගණන අදත් ඉහලට!!!! (UPDATE)

Report
11Shares

මෙරට කොරෝනා රෝගීන් ගණන අද දවසේ ද ඉහල ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාතික වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවට අනුව සමස්ත රෝගීන්ගේ ගණන 2066ක් දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව සඳහන්.

අද රාත්‍රී 8.00ට නිකුත් කල වාර්තාවේ මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

0000000

මෙරට කොරෝනා රෝගීන් ගණන අද දවසේ ද ඉහල ගොස් තිබෙනවා. ඒ අනුව ජාතික වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය නිකුත් කළ නවතම වාර්තාවට අනුව සමස්ත රෝගීන්ගේ ගණන 2061ක දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.