දකුණු කොරියාවේ සිරවී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 262ක් රැගත් විශේෂ ගුවන් යානයක් දිවයිනට....

Report
0Shares

කොරෝනා වෛරස් තත්වය හේතුවෙන් දකුණු කොරියාවේ සිරවී සිටි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 262ක් රැගත් ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ විශේෂ ගුවන් යානයක් කටුනායකට පැමිණ තිබෙනවා.