මිනිස් සම මත පැය 9ක් රැදී පවතින කොරෝනා වෛරසය...

Report
9Shares

කොරෝනා වෛරසය මිනිස් සම මත පැය 9ක පමණ කාලයක් රැදී පැවතිය හැකි බව ජපාන පර්යේෂකයන් පිරිසක් අනාවරණ කරගෙන තිබෙනවා.

ඊට සාපේක්ෂව ප්‍රතිශ්‍යාවට හේතු වන රෝග කාරක බීජ සම මත රැදී පවතින්නේ පැය 2කට අඩු කාලයක්.

ජපාන පර්යේෂකයන්ගේ මෙම සොයා ගැනීම වසංගත රෝග පිළිබඳ අධ්‍යයන සටහන් අතරට එක් කර ඇති අතර එමගින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මතය ද තහවුරු වනවා.

කොවිඩ් 19 වෛරසය මැඬ පැවැත්වීම සඳහා නිරන්තරයෙන් දෑත් සේදීම සහ විෂබීජානුහරණය වැදගත් වන බව එමගින් පෙන්වා දී ඇති කරුණක්.

ජපාන පර්යේෂකයන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ප්‍රතිශ්‍යා වෛරසය මෙන්ම කොවිඩ් 19 වෛරසය ද එතනෝල් සහිත විෂබීජනාශකයක් භාවිතයෙන් තත්ත්පර 15ක් තුළ විනාශයට පත්වන බවයි.