කොළඹට සහ ගම්පහ බලප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇඳිරිය මධ්‍යයේ 20 පාර්ලිමේන්තුවට... අද මනාපයත් ගනී...(VIDEO)

Report
18Shares

ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බලප්‍රදේශ කිහිපයකට පොලිස් ඇඳිරි නිතිය පනවා තිබෙනවා. අනවශ්‍ය කටයුතු සඳහා නිවසින් පිට නොවන ලෙසයි පොලිසිය ඉල්ලා ඇත්තේ. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුලත් පුවත් හිමිදිරිය මෙම විඩියෝවෙන් බලන්න.