බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයෙන් කොවිඩ් ව්‍යාප්ත වීම ගැන නීතිපති වාර්තාවක් ඉල්ලයි

Report
12Shares

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇඟලුම් ආයතනය ඔස්සේ කොවිඩ් - 19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් සිදුකර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් සති දෙකක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා දැනුම් දී තිබේ.

නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනී, නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න මෙනවිය පවසා සිටියේ, නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට එම දැනුම්දීම සිදුකළ බවය.