පේරාදෙණිය සරසවියේ කොවිඩ් ආසාදිතයෙක්... සරසවිය වසයි

Report
23Shares

පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ මුල්‍යධන අංශයේ නිලධාරිනියෙකුට කෝවිඩ් වෛරසයි ආසාධනය වි ඇති බව තහවුරු වු බ වත් එම නිසා විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන කාර්‍යාලය හෙට සිට තාවකාලිකව වසා දමන බව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති . මහචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතා පවසයි.

මේ වන විට ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ සියලුම අංශ විශබීජ හරණයට ලක් කර ඇති බවත් කාර්‍ය මණ්ඩල නිලධාරින් සෞඛ්‍ය අංශ වල උපදෙස් ඇතිව ස්ව්‍යං නිරෝධායනයට නිවෙස් තුල රදවා ඇති බවත් උපකුලපතිවරයා පැවැසිය.

හෙට දිණයේදි පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ කෝවිඩ් ආසාදිත යා සමග සෟජු සම්බන්ධතා පැවැත්වු 9 දෙනෙකු හා එහි සේවය කල 40 දෙනෙකු පමන පි සි ආර් පරික්ෂනයකට ලක් කිරිමට නියමිත බවත් එම ප්‍රථිඵල ලැබෙන තුරු පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ සියලුම අංශ වසා දමන බවද පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති . මහචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතා පැවසිය.