ළඟට එන්න එපා.. මීටරේ තියාගන්න.... අන්තරේ කියයි - පත්තරේ විස්තරේ

Report
41Shares

අසාධාරණයට ලක්වූ සියලු සිසුන් විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුලත් කර ගන්නා ලෙස බල කරමින් අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සංවිධානය කළ විරෝධතාවයක් ඊයේ ගාලු මුවදොරපිටියේ දී පැවැත්වුනා.

එහිදී පොලිසිය සිසුවන් අසලට පැමිණීමට උත්සහ කිරීමේදී මීටරේ පරතරේ තබා ගෙන ඕනෑම දෙයක් කතා කරන ලෙස අන්තරේ විසින් පොලිසියට පවසා තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳව නවතම තොරතුරු ඇතුලත් පුවත් හිමිදිරිය මෙහි බලන්න.