අද මුළු ආසාදිතයන් ගණන 487 දක්වා ඉහළට

Report
20Shares

තවත් කොවිඩ් ආසාදිත රෝගීන් 213ක් වාර්තා වීමත් සමඟ අද දින වාර්තා වූ මුළු ආසාදිතයන් ගණන 487 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.