හදිසියේම ත්‍රීරෝද රථයක් උඩ ගිහින් බිම වැටෙමින් සිදු වූ අනතුර (VIDEO)

Report
53Shares

මාර්ගයේ ගමන් ගන්නා ත්‍රී රෝද රථයක් හදිසියේ අනතුරට ලක්වන වීඩියෝවක් අප වෙත ලැබී තිබුණා.

මෙම අනතුර තවත් මෝටර් රථයක කැමරාවෙහි සටහන් වී තිබුණු අයුරු පහතින් නරඹන්න

1375 total views