පාර්ලිමේන්තුව මැතිවරණයට එරෙහි පෙත්සම් විභාගට හෙටට කල් තියයි

Report
0Shares

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනය සහ ලබන ජුනි 20 වැනිදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිකුත් කර ඇති ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනුකර ඇති පෙත්සම් වැඩි දුර සලකා බැලීම හෙට (28) තෙක් යළි කල් තබා තිබෙනවා.