විපක්ෂයේ දැඩි විරෝධය හමුවේ 20 පාර්ලිමේන්තුවට... (UPDATE ) (VIDEO) (LIVE)

Report
5Shares

මේ වනවිට පාර්ලිමේන්තුවේ දී 20 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පනත් කෙටුම්පත පළමුවර කියවීම සිදු කරනු ලබන අතර ඊට පාර්ලිමේන්තු විපක්ෂය විසින් දැඩි විරෝධය එල්ල වෙමින් තිබෙනවා.

ඒ අනුව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් 20 අපට එපා යන තේමාව යටතේ මෙම විරෝධය පළකරමින් සිටින්නේ ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් අදාළ යෝජනාව සභාවට ඉදරිපත් කල අවස්ථාවේ සිටයි.

අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කල අතර බන්දුල ගුණවර්ධන අමාත්‍යවර මෙම කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් සභාවට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ දී මෙලෙස විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් දැඩි විරෝධය එල්ල කරමින් සිටිනවා.

20 එපා යනුවෙන් විරෝධතා පුවරු සහ මන්ත්‍රීවරුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් බැජ් එකක් ද පැළඳ තිබුනා. ඊට අමතරව කළුපටි පැළඳ ද මන්ත්‍රීවරුන් මෙහිදී සිය විරෝධය පල කළා...

------------------------

අද පාර්ලිමේන්තුවේ තතු මෙන්න... (VIDEO)

අද පෙරවරු 10ට ආරම්භ වූ පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයේදී 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පළමුවර කියවීම සිදු කරනු ලබනවා.

එය පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයට ද ඇතුළත් කිරීමට නියමිත අතර එය ලබන 22 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

එම තොරතුරු සමගින් අද දවසේ පාර්ලිමේන්තු වාද විවාද මෙහි බලන්න.