කොරෝනා ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ ගැටේ - සජීවී විකාශය (LIVE )

Report
33Shares

කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු ක්‍රියා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ අතර සභාවේ මත පල කරනු ලැබුවා.

පාර්ලිමේන්තු සජීවී විකාශය පහත විඩියෝවෙන් බලන්න.