හිරුණිකා අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට

Report
313Shares

හඬපට සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මීට සුළු වෙලාවකට පෙර අපරාද පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා.

ඒ ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතනයන් සහ යූටියුබ් සමාජ ජාලයන් විසින් තමන්ට අපහාස වන අන්දමින් හඬපටයන් ප්‍රචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම සඳහායි.

මෙහිදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිණී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර.