ගම්වලින් එන ළමයි වැඩිපුරම ඉන්නේ වැල්ලේ - අගමැති කියයි

Report
1Shares

දෙමාපියන් විසින් තම දරුවන් කුඩා කල සිටම වෙහෙසෙන බව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

ඔහු කියා සිටියේ සියලුම දෙමාපියන් පියන්ට අවශ්‍යව ඇත්තේ තම දරුවන්ට ඉහල අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම බවයි.

නමුත් ගම්වලින් නගරයට පැමිණෙන දරුවන් සිය දෙමාපියන් රවටා මුහුදු වෙරළේ කාලය ගත කරන බවයි ඔහු කියා සිටියේ.