එජාපයේ හදවතක් නැති පිරිසක් ගැන හපුආරච්චි හෙළි කරයි.

Report
20Shares

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හදවත ගැන කතාල කරන කණ්ඩායමේ හදවත් නොමැති බව එක්සත් ජනතා පෙරමුණෙ දේශපාලන පක්ෂ නායක සිරිමසිරි හපුආරච්චි මහතා පවසනවා.

එම කණ්ඩායම එජාපයේ නායකත්වය ඉවත් කිරීමට සහ නායකත්වය බිත්තියට හේත්තු කිරීමට කටයුතු කරන බවද ඒ මහතා පවසනවා.

හපුආරච්චි මහතා පවසන්නේ, එජාපයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ බුද්ධිමත් භාමය, ඉවසීම නිසා ඔවුන්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉදිරියේ දණ නැමීමට සිදුව ඇති බවයි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ එක්සත් ජනතා පෙරමුණෙ දේශපාලන පක්ෂ නායක සිරිමසිරි හපුආරච්චි මහතා.