එජාපයේ සියල්ලෝම හදවතින්ම අලියෝ - ආශු මාරසිංහ

Report
9Shares

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හදවතින්ම අලියෝ සිටින බව එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා පවසනවා.

ඒ නිසා එජාපයේ සියලු දෙනාම අලියෝ විදියට ඉදිරියට යන බවයි මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ.

මේ අතර මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජය තුළ කිසියම් අයෙකුට පක්ෂයෙන් ඉවත්ව යන්නට තහනමත් නොමැති බවයි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආශු මාරසිංහ මහතා.