ආර්ථික වශයෙන් ගැටළුවලට මුහුණපා සිටින අයට රුපියල් 5000/- දීමනාවක්?

Report
1Shares

සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නංවාලීම සදහාද විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයෙන්ද මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටිණි. නමුත් වත්මන් රජය බලයට පත් වීමෙන් පසු සංචාරක කර්මාන්තය නංවාලීම සදහා විශේෂ පියවර රැසක් ගනු ලැබිණි. රටවල් 48 කට ලබා දී තිබූ වීසා නිදහස තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම, සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අය කිරීම අත්හිටුවීම, හෝටල් හා වාහන හිමිකරුවන්ට සහන ලබා දීම එම පියවර වලින් කීපයකි. පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා සංචාරකයන් රටට පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබුනද වත්මන් රජය බලයට පත්වීමේන් පසු එය යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබිණි. කෙසේ වෙතත් ලෝකයේ කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමග සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවතත් කඩා වැටීමකට ලක් වූ බව කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන සංචාරක හා ගුවන්සේවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පෙන්වා දෙන්නේ රජය ඉතා හොදින් මේ තත්ත්වය වටහාගෙන ඇති බවයි. ඒ නිසා වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථික වශයෙන් ගැටළුවලට මුහුණපා සිටින අයට රුපියල් 5000 දීමනාවක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කලේ ඒ නිසා බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි. සංචාරක ව්‍යාපාරය යලි නංවාලීම සදහා ගත යුතු දිගු කාලීන හා කෙටිකාලීන සැලසුම් හදුනාගෙන ඒවා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ අපේක්ෂාව බවද ඇමතිවරයා කියා සීටී.

සංචාරක කර්මාන්තය නැවත නංවාලීම සදහාද විශේෂ වැඩ පිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. අප්‍රේල් 21 පාස්කු ප්‍රහාරයෙන්ද මෙරට සංචාරක ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩා වැටිණි. නමුත් වත්මන් රජය බලයට පත් වීමෙන් පසු සංචාරක කර්මාන්තය නංවාලීම සදහා විශේෂ පියවර රැසක් ගනු ලැබිණි. රටවල් 48 කට ලබා දී තිබූ වීසා නිදහස තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීම, සංචාරක සංවර්ධන බද්ද අය කිරීම අත්හිටුවීම, හෝටල් හා වාහන හිමිකරුවන්ට සහන ලබා දීම එම පියවර වලින් කීපයකි. පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා සංචාරකයන් රටට පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබුනද වත්මන් රජය බලයට පත්වීමේන් පසු එය යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් තිබිණි. කෙසේ වෙතත් ලෝකයේ කොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තියත් සමග සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවතත් කඩා වැටීමකට ලක් වූ බව කාර්මික අපනයන, ආයෝජන ප්‍රවර්ධන සංචාරක හා ගුවන්සේවා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පෙන්වා දෙයි.

ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පෙන්වා දෙන්නේ රජය ඉතා හොදින් මේ තත්ත්වය වටහාගෙන ඇති බවයි. ඒ නිසා වත්මන් තත්ත්වය හමුවේ ආර්ථික වශයෙන් ගැටළුවලට මුහුණපා සිටින අයට රුපියල් 5000 දීමනාවක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කලේ ඒ නිසා බවද ඔහු පෙන්වා දෙයි. සංචාරක ව්‍යාපාරය යලි නංවාලීම සදහා ගත යුතු දිගු කාලීන හා කෙටිකාලීන සැලසුම් හදුනාගෙන ඒවා කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ අපේක්ෂාව බවද ඇමතිවරයා කියා සීටී.