රටේ ආර්ථිකය කෑවේ යහපාලන ආණ්ඩුව ඇතුළු හර්ෂ ද සිල්වායි - බන්දුල කියයි (VIDEO)

Report
1Shares

ඒ ඒ හුදු දේශපාලන වාසි තකා බව ඔහු ප්‍රකාශ කරයි.

තවදුරටත් ලෝකයේ බහුතර රටවල ආර්ථික වර්ධන වේගය කොරෝනා හේතුවෙන් සෘණ බවත් පසු ගිය ආණ්ඩු සමයේ ආර්ථික වර්ධන වේගය එකම අවුරුද්දක වත් වැඩි කර ගැනීමට නොහැකි වූ බව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ රටේ අඩු ආදායම් ලැබූ ආර්ථිකය නැති ආර්ථිකයක් බවට පත් කළ බව වැඩිදුරටත් ඔහු සඳහන් කළේ ය.