පුරා වස්තුන් ආරක්ෂා කිරීමට නම් අගමැති මහින්ද අවශ්‍යයි (VIDEO)

Report
1Shares

මෙරට පුරා වස්තුන් ආරක්ෂා කිරීමට නම් අගමැති ධුරයට වත්මන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නැවත පත්විය යුතු බව පුරා විද්‍යා චක්‍රවර්ති පුජ්‍ය එල්ලාවල මේධා නන්ද හිමියන් පවසනවා.

අගමැතිවරයා සමග පැවති සාකචාවකදී උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියා.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ පුරා විද්‍යා චක්‍රවර්ති පුජ්‍ය එල්ලාවල මේධා නන්ද හිමියන්.