පුහුණු වෙලා ඇවිත් තමන් ගෙන් ප්‍රශ්ණ කරන්නැයි සජිත් කියයි... ලිස්සල යන උත්තර දී සජිත් පිටව යයි. (VIDEO)

Report
6Shares

ජාතික සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහ එහි මන්ත්‍රීවරුන් අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා.

ඒ පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීධූරයන් සහ එම පක්ෂයේ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කළ බවයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියේ.

මේ අතර ඇතැම් කාරණා සම්බන්ධයේ මාධ්‍යවේදීන් දිගින් දිගටම ප්‍රශ්ණ කිරීමේදී ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියේ, මාධ්‍ය ආයතනයන්හි උවමනාවන්ට අදාලව පිළිතුරු

නොදෙන බවත්, මීට වඩා පුහුණුවී පැමිණ ප්‍රශ්ණ කළ යුතු බවයි.