ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය කරුමයක් බව රතන හිමියන් කියයි.

Report
1Shares

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරයක් හිමි වූ අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් පත් කරන මන්ත්‍රීවරයා පිළිබඳව මතු වූ අර්බුදයද මෙතෙක් අවසන් වී නැහැ.

ඊට අදාළ නීතිමය තත්ත්වය නිරවුල් කර ගැනීම සඳහා එම ගැටළුව මැතිවරණ කොමිසම විසින් මේ වනවිට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට යොමුකර තිබේ.

කොළඹ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් පවතින තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කර අතර උන්වහන්සේ කියා සිටියේ ලැබුණු ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධූරය අද වනවිට කරුමයක් බවට පත්ව ඇති බවයි.