රටේ තවදුරටත් අන්තවාදය ක්‍රියාත්මකයි...එය අවසන් කරන්න පියවර ගන්න..

Report
1Shares

අන්තවාද සංවිධාන තවදුරටත් රටේ ක්‍රියාත්මක බවත් එම සංවිධාන තහනම් කිරීමට පියවර නොගැනීම කණගාටුවට කරුණක් බව බොදුබල සෙන සංවිධානයේ මහලේකම් ගලගොඩ ඇත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව කොළඹදී මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ කියා සිටියා.

උන්වහසේ අදහස් දැක්වූ සම්පුර්ණ වීඩියෝව පහත විදියෝවෙන් බලන්න.