සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ට හා රියදුරක්ට රුපියල් 20 000/හා 15 000/ගෙවීම් ක්‍රියාත්මකයි

Report
සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන්ට හා රියදුරක්ට රුපියල් 20 000/හා 15 000/ගෙවීම් ක්‍රියාත්මකයි
1Shares

කොවිඩ් 19 හේතුවෙන් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරතවූවන්ට රජය ලබා දුන් සහනය මෙතෙක් නොලැබූනු අය වෙතද කඩිනමින් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මේ සදහා දැනටමත් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවයි.

ශ්‍රි ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයන් සදහා එක් පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 20,000 ක මුදලක් එක්වරක් ගෙවීම, සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි රියදුරන් සදහා රුපියල් 15,000 බැගින් එක්වරක් ලබාදීම මේ වන විට ක්‍රියාත්මකයි. සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නිරත වූ , සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචි නොවූ රියදුරන් කඩිනමින් ලියාපදිංචි කරගෙන ඔවුන් වෙතද මෙම දීමනාව ලබා දීම කෙරෙහිද අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව ඇතැයි ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි.

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් ඩොලර් මිලියන 100 ක මුදලක් ලබාගෙන සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ නියුතු කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වෙත සහන සැලසීමටද රජය කටයුතු කරමින් සිටී. ඇමති ප්‍රසන්නරණතුංග මහතා පවසන්නේ මුදල් අමාත්‍යාංශය මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි පියවර ගනිමින් සිටින බවයි.

සංචාරක ක්ෂෙත්‍රයේ නියුතු ලීසිං පහසුකම් ලබාගත් වාහන වලට වසරක සහන කාලයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්ද මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ඉදිරි පියවර ගනිමින් සිටී. මීට අමතරව සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියාපදිංචිය ලත් සංචාරක වාසස්ථාන වලට විදුලි හා ජල බිල්පත් ගෙවීමට ද සහන ලබා දීමට රජය කටයුතු යොදා තිබේ.

2020 මාර්තු 01 වෙනිදා සිට අගෝස්තු 31 දක්වා වූ සමුච්චිත විදුලි හා ජල බිල්පත් 2020 සැප්තැම්බර් 01 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදී සමාන වාරික 12 කින් ගෙවීමට අවස්ථාව ලබා දීම හා එතෙක් ජලය හා විදුලි සැපයුම් කප්පාදු නොකිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අදාළ ආයතන වලට දැනටමත් දැනුම් දී ඇතැයි ඇමතිවරයා කියයි.