අපට අවස්ථාව ඇවිත් තියේ එකට ගමන් කරමු... (VEDIO)

Report
1Shares

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වඩිවේල් සුරේෂ් මහතා අද මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් පවසා සිටියේ පසුගිය අවුරුදු තුන හමාරක පමණ කාලයක් ඔහු සහ හරින් හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා එක්ව ලංකා වතු කම්කරු සංගමය ශක්තිමත් කරමින් සාමාජික සංඛ්‍යාව 4000 ට 30000 දක්වා වැඩි කරමින් කටයුතු කරමින් සිටියදී එම කාර්යාලය හිටපු අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා සහ යෝගරාජ් නමැති මන්ත්‍රීවරයා එක්ව කටයුතු කළ බව ප්‍රකාශ කළේ ය.

එහි දී ඒ පිළිබඳව රාජගිරිය පොලිසියට පැමිණිලි හතරක් යොමු කළ බවද බව ද උසාවි නියෝග හමුවේ ද හරින් ප්‍රනාන්දු සභාපති ලෙසත් වඩිවෙල් සුරේෂ් මහතා ලේකම් ලෙසද නියෝග වුණද ඒවා නොසලකා කටයුතු කරමින් සිටින බව ප්‍රශ්න කළේය.

සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.