අත්‍යාවශ්‍ය සේවා හා ග්‍රාමීය යාන්ත්‍රණය විධිමත් කිරීමට කමිටුවක්

Report
අත්‍යාවශ්‍ය සේවා හා ග්‍රාමීය යාන්ත්‍රණය  විධිමත් කිරීමට කමිටුවක්
1Shares

සංචරන සීමා දැඩි කර තිබුනද ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාමටත්, කොවිඩ් 19 පාලනය සදහාත් ග්‍රාමීය යාන්ත්‍රණය විධිමත් කිරීම සදහා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සෑම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයකම ප්‍රාදේශිය ලේකම්, පලාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානීන්, සෞඛ්‍ය නියෝජිතයන්, ආරක්ෂක අංශ නියෝජිතයන්ගේ සමන්විත කමිටුවක් පත් කරන පත් කරන ලෙස උපදෙස් දි තිබේ.

මීට අමතරව ඇදිරි නීති බල පත්‍ර ලබා දීමේදී මතුව ඇති ගැටළු විසදීම සදහා එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සදහා පොලිස් නිළධාරියෙකු තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීමටද තීරණය කෙරිණි.