නීතිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක්...(VIDEO)

Report
6Shares

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මෙන්ම හිටපු පොලිස්පතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරි නීතිමය කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි ලබාදෙන ලෙස නීතිපතිවරයා විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඇතුලත් ගගන පුවත් හිමිදිරිය මෙම විඩියෝවෙන් බලන්න.