සිසු සැරිය පාසල් සේවා බස් රථ 490 ක් හෙට සිට ධාවනයට...

Report
සිසු සැරිය පාසල් සේවා බස් රථ 490 ක්  හෙට සිට ධාවනයට...
1Shares

පාසල් දරුවන්ගේ ගමන් පහසුව සදහා සිසු සැරිය පාසල් සේවය සදහා බස්රථ 490 ක් අද (23)සිට ධාවයට එක් කරන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමන්‍යාධිකාරී ධාවන ඒ.එච් පණ්ඩුක මහතා පවසයි.

ලංගම හා පෞද්ගලික බස්රථ සිසු සැරිය පාසල් සේවාව සදහා බස්රථ ධාවනය කිරීමේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් පාසල් දරුවන් රැගෙන ධාවනය කළ යුතු බවද,මෙම බස්රථවල පිටස්තර මගීන්ට ගමන් කළ නොහැකි බවද පණ්ඩුක මහතා වැඩි දුරටත් පැවසුවේය...