මන්ත්‍රී සුමන්දිරන්ව වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න.... රජයට යෝජනාවක් - පත්තරේ විස්තරේ

Report
5Shares

අධිකරණ නියෝග නොතකමින් කොටි මාවිරු දින සැමරුම සමරන්නට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් ඔහුව වහාම අත්අඩංගුවට ගන්න ලෙස ගලගොඩ අත්තේ ඥානසාර හිමියන් පවසනවා.

එම තොරතුරු ඇතුලත් ගගන පුවත් හිමිදිරිය මෙම විඩියෝවෙන් බලන්න.