රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ අද සිට නව දුරකථන අංකයක් (011 2 677 877)

Report
රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ  අද සිට   නව දුරකථන අංකයක්   (011 2 677 877)
5Shares

වේරහැර කාර්යාලයේ රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමේ ක්‍රම වේදයේ තිබූ දුෂ්කරතා හා අක්‍රමිකතා රැසක් ජනාධිපතිතුමන් වේරහැරට පැමිණ පරීක්ෂා කිරීමේ

දී දැනගන්නට ලැබුණු අතර එහි තිබු වංචා දුෂණ මැඩ පවත්වා ගැනීමෙන් අනතුරුව එම තත්වයන් නිරාකරණය කර ගැනීමට හැකිවු බව ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි.

මෙම ආයතනයෙන් සේවාවන් ලබා ගැනිමේදී ලබා දුන් දුර කථන අංකවලින් ප්‍රතිචාරයක් නොමැතිබවට ජනතාව මැසිවිලි නැගු බැවින් අද සිට (011 2 677 877) අංකයට ඔීනෑම දුර කථනයකින් කථාකොට වේලාවන් වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකම් සලසා ඇතැයිද පැවසුවේය.


රාජ්‍ය ඇමතිවරයා අදහස් පළකරමින් , මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සේවාවන් ලබා ගැනීමේදී ජනතාවගේ සේවාවන් වෙනුවෙන් මෙම ආයතනය ආරම්භ කිරීමේ දී කලින් දිනයක් සහ වේලාවක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව එම ආයතන වලට පැමිණෙන ලෙසට දුරකථන අංක 10ක් පමණ හදුන්වා දුන් අතර මෙම අවස්ථාව භාවිතා කරමින් (දුරකථන අංක සම්බන්ධකර ගත නොහැකි යැයි අවස්ථා) ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් එතනම සිටින අය වේරහැරට යාබද රියදුරු පාසල් වලට මේ අය යොමු කරමින් මෙම සේවා ලාභීන්ගෙන් වැඩි මුදලක් අයකර ගෙන තිබුණ බවද වාර්තා වුණා.


මේ හේතූන් නිසා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ආයතන වලට දැනට පවතින ආරක්ෂක අංශ වලට අමතරව ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට අයත් ආරක්ෂක අංශ ද අනුයුත්ත කර තිබෙනවා, අපි දැක්ක විදියට ආරක්ෂක අංශ නිලධාරීන් මෙම ස්ථානවලට පැමිණෙන සේවා ලාභීන් රියදුරු පාසල්වලට යොමු කරන්නැයිද අප උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා. මේ කෝල් සෙන්ටර් හරහා ලියාපදිංචි වන වන අයගේ දුරකථන අංකයට ලැබෙන SMS පණිවුඩය තියෙන අය පමණක් ඇතුලත් කිරීමට පියවර ගන්නවා.

මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර ශාඛාවට රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට පැමිණෙන (රියදුරු පරීක්ෂණයට) අයගේ ලැයිස්තුවක් සහ ඒ අය පැමිණෙන වාහන වල අංක ආරක්ෂක අංශ වෙත ද ලබා දෙන අතර වාහන ලියාපදිංචි කිරීමට පැමිණෙන අයටත් අදාල ලියකියවිලි පමණක් තියෙන අය පමණක් ඇතුලත් කරන ලෙස දැණුම් දී තිබෙනවා. මෙහිදී දූෂණ වංචා සිදුකරන රියදුරු පාසල් පිහිටා තිබෙන්නේ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තුළ නොවන අතර පිටත ඇති රියදුරු පාසල් නොයෙක් විදියට ජනතාවගේ මුදල් ගසා කන එක නතර කරන්න පොලිසිය මගින් විශේෂ විමර්ශණයක් ද ආරම්භකර ඇතිද මෙහිදී පැවසුවේය.

නව දුරකථන අංකය (011 2 677 877) ඔස්සේ දිනයක්, වේලාවක්, වෙන්කර ගැනීමේදී අමතර කිසිදු අයකර ගැනීමක් සිදු නොවන අතර සාමාන්‍ය දුරකථන ගාස්තු පමණක් අයකරනු ලබන අතර මෙම දුරකථනය හරහා කාලය වෙන්කර ගැනීමේදී දුරකථන අංකය ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය ඇතුලත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ වෙන්කර ගත් දිනය සහ වේලාව සඳහන් කෙටි පණිවුඩයක් ජංගම දුරකථනයට ලැබෙන ඇත., එම කෙටි පණිවුඩය ආරක්ෂක අංශ වලට පෙන්වීමෙන් අනතුරුව අදාල පුද්ගලයාට අදාල රාජකාරිය කරගෙන යෑමේ හැකියාව පවතිනවා.

තවද වංචා දූෂණ ඇත්නම් ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ 011 2 875 191 දුරකථන අංකයට ද දැනුම්දෙන ලෙසත්, මෙම ආයතන වල පවතින වංචා හා දූෂණ නැවැත්වීමේ ක්‍රමවේද රැසක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින බවත්, මෙම වංචා දූෂණ සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ට ඉදිරියේ දී දැඩි ලෙස ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමක් කටයුතු කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.