ආණ්ඩුව පැත්තට කොඩිය වනන රතන හිමියන්...

Report
4Shares

අපේ ජන බල පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පත් වී සිටින පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් ආණ්ඩු පක්ෂයට සහාය දීම සඳහා තීරණය කර ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

ඒ බව දන්නවමින් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පණිවුඩ ගණනාවක් යවා ඇති බවද දැන ගන්නට ඇත.

නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි උනන්දුවක ආණ්ඩු පක්ෂයට නොසිටින බවද පැවසෙයි.

ආණ්ඩුවට තම සහාය ලබා දීමට කැමති බවත් ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂයේ අසුන් පනවන ලෙසත් ඉල්ලමින් රතන හිමියන් විසින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකවරයාට ලිපියක්ද යවා ඇතත් ඒ ගැනද ආණ්ඩු පක්‍ෂය සැලකිය යුතු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැතැයිද වාර්තා වෙයි.