කොරෝනා පැණිය බී මා මිය ගියත් පවුලේ අය දුක්වෙන්නේ නෑ..ඇමතිවරයෙකු කියයි.

Report
14Shares

කොරෝනා සඳහා නිෂ්පාදනය කර ඇති පැණිය පාවිච්චි කර තමන් මිය ගියත් පවුලේ අය දුක් වෙන්නේ නැතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා සඳහන් කරයි.

තමන් කොරෝනා ආසාදිත වීම ගැන පවුලේ අයෙකුට හෝ නැති දුකක් අනුර දිසානායක මහතාට ඇතිවීම මවිතයට කරුණක් බවද ඔහු කියා සිටියි.

කොරෝනා ආසාදනය වීමෙන් පසු කොග්ගල ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ සිට ඔහු මේ බව මාධ්‍ය වෙත පැවසීය.

දේශීය දෙයක් හඳුන්වා දී ඉන් හානියක් නොවේ නම් විපක්ෂයේ සිටින සිටින සිංහ හම් පොරවාගත් හිවලුන් කෑ ගහුවාට වැඩක් නැතැයි ද ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේය.