වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි

Report
වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගුයි
1Shares

සියලුම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කළ බව පොලිස් මුලස්ථානය සඳහන් කර තිබෙනවා.

පොලිස්පතිවරයාගේ නියෝග පරිදි සියලූම පොලිස් නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු මෙලෙස අවලංගු කර ඇති බව සඳහන්.

​මේ නිවාඩු හා දින විවේක වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අප්‍රේල් මස 10 වන දින තෙක් අවලංගු කර ඇති බවයි පොලිස් මුලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ.

588 total views