යාපනයේ පිපිරීමක්.. පොලිස් නිලධාරියෙකු තුවාල බවයි.

Report
13Shares

යාපනයේ වඩමරච්චි වල්ලිපුරන් මාර්ගයේ යොදා තිබූ පොලිස් මාර්ග බාධකයක් ආසන්නයේ කිසියම් පිපිරීමක් සිදුව තිබෙනවා.

අද (27) උදෑසන 7.10ට පමණ පිපිරීම සිදුව ඇති අතර පිපිරීමෙන් පොලිස් නිලධාරියෙකු සුළු තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

පිපිරීම සිදු වූයේ කුමන හේතුවක් නිසාද යන්න සොයා මේ වන විටත් පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙනවා.